Jak se vzájemně podpořit v páru

Jde o hodně. Protože nemůžete dávat to, co sami nemáte, je třeba nejprve podpořit sebe. To, co chci, požaduji od partnera, musím dávat v prvé řadě sobě. Motivace je veliká. Můžete společně růst a objevit potenciál partnerství. A nechat naplno rozhořet své mužství a vykvést své ženství.

Začít u sebe

Podpořit sebe. Jak se to dělá? Určitě se to neobejde bez opravdovosti – osvobození se od konvencí a očekávání. Zcela zásadní je svoboda. Mít možnost volby. Neomezit se podmínkou: mohu to udělat až… Nečekat na příhodnou chvíli, nebo dokonce na svolení. Jít do toho s tím, co mám právě teď. Pak už je to o pozornosti a odhodlání. Dokázat se rychle vymezit. Respektovat svou hodnotu i potřeby. Stát za sebou. Jednoduše a čistě. Nepřebírat zodpovědnost za druhé. Je osvobozující jasně definovat a přijmout pouze svůj podíl na kondici, jakou společný vztah má. Opravdovost je klíč. Odvaha se exponovat. Obnažit se.

Respektovat rozdílnost

Bez respektu k rozdílnosti mezi mužem a ženou je obtížné vztah opravdu naplnit. Například zjednodušeně řečeno, žena potřebuje být milována, ne chápána. A dost často je to u muže právě naopak. Je dobré brát muže a ženu jako v mnoha ohledech polaritní a protichůdné bytosti. Potřebují jeden druhého, a jen když jsou spolu, jsou úplní. Rozdíly jsou rozpory. Mohou oběma pomoci a obrovsky je pozdvihnout. Žena, která vás miluje, může podpořit vaši kreativitu, může vás inspirovat k výšinám, o nichž jste ani nesnili, a na nic se přitom neptá. Miluje vás. A jednoduše chce vaši lásku. Muž, který dodá ženě pocit bezpečí a stálosti, dá plně vykvést její zranitelnosti, citlivosti a vůbec jejímu ženství.

Velmi pěkný popis naší mužsko-ženské rozdílnosti sepsala Tara Springett:

Ženská energie je jako obloha. Otevírá se a dokáže obejmout spousty věcí i lidí. Vyznačuje se poklidem, který však není trpným čekáním, nýbrž otevřeností a vstřícností – pozorným „jsem zde”. Jádrem ženskosti je poddajnost – vědomý proces přitakávání, který je navýsost příjemný. Poddajnost nemá nic společného s poddaností, která souvisí s násilným potlačením vlastní osoby. Poddajnost je pravý opak odevzdanosti, člověk se díky ní totiž stává sám sebou nanejvýš uspokojivým způsobem. Hluboká poddajnost je umění hlubokého prožitku. Velmi „ženské” ženy proto zažívají mnohokrát vyšší sexuální uspokojení než téměř jakýkoli muž. Navíc schopnost přitakat činí ženy nadanějšími na duchovních cestách, protože chcete-li se přiblížit vyššímu vědomí, bez poddajnosti to nepůjde.

Mužská energie - nejvýstižněji si ji představíme jako raketu. Raketa je velmi aktivní, proletí oblohou s obrovským nasazením. Mužská energie je zaměřená. Raketa si nelítá pro radost, má cíl, kterého se snaží dosáhnout za každou cenu. „Mužní” muži jsou proto cílevědomí; umějí veškerou svou energii zamířit jediným směrem, kde před sebou vidí cíl, a nenechají se přitom ničím příliš rozptylovat. Takoví muži jsou dominantní a nesnášejí, když jim někdo říká, co mají dělat. „Mužní” muži v reálném světě snadněji něčeho dosáhnou než „ženské” ženy, protože jsou cílevědomější a méně roztěkaní.

DESATERO VZTAHU:

  • Projevujte respekt. Zamezte odsuzování a osobní kritice.
  • Vždy se vzájemně podporujte, ať se děje cokoliv.
  • Dávejte si navzájem hodně prostoru a svobody. Nesnažte se nikdy toho druhého měnit.
  • Věřte a důvěřujte partnerovi. Dělejte kompromisy. Buďte pravdiví a věrní.
  • Nikdy nejděte spát naštvaní. Odpusťte a zapomeňte. Nechte minulost minulostí.
  • Nešetřete komplimenty. Ukaž vděčnost a oceňuj každodenní maličkosti.
  • Dodávejte si vzájemně odvahu a povzbuzení. Mluv otevřeně. Sdílejte se v dobrém i ve zlém. Smějte se a bavte společně
  • Dávej víc, než dostáváš.
  • Vzájemnost – Buďte v kontaktu, i když jste oba v práci. Mějte o sobě povědomí. Každý den začněte a ukončete společně. Každé loučení a shledání doprovoď polibkem.
  • Dobrodružství – Mnoho krásných vztahů zabila rutina a všednost. Zanech někdy překvapující vzkaz. Zkoušejte a zažívejte spolu nové věci.

Zpětná vazba aneb Jak si nebrat kritiku osobně?

Zcela zásadní křižovatkou je to, zda vztah stojí na strachu, nebo na lásce. Žijete ve vztahu, kde každý má svou autonomii, respekt a vzájemnost? Anebo máte naopak v páru hlavně dominanci, závislost, strach a nedůvěru...?

Snaha o nápravu a návrat do rovnováhy – konstruktivní zpětná vazba – není možná bez důvěrné a otevřené intimity a autenticity. Ve slovech a potažmo ani ve vztahu nejsou postranní úmysly či skryté motivy, mluví z nás převážně láska. Není člověka, který by pak nepřijal jakoukoli zpětnou vazbu. Vnímejte, co z vás promlouvá, když mluvíte na partnera, a pochopíte. Díky tomu máte možnost vyrůst a vyzrát, uvědomit si svoje bolavé části. Tím, že jim dáte opravdu pozornost, dáte prostor i jejich transformaci a uzdravení.

Když je zpětná vazba nesena a vedena strachem, bývá destruktivní. Příčinou je strach z mužů a následkem je, že muž reaguje vztekem a agresí. Pokud z ženy promlouvá pýcha a touha se muži nadřadit či muži „ukázat“, tak se muž urazí nebo uzavře. Když žena mluví na muže jako matka, tj. jako dospělý s dítětem, chce ho vlastně měnit a vychovávat. A muž se začne se ženou hádat a začne vzdorovat, stejně jako rebelují děti, pokud jsou do něčeho tlačeny.

Vybrat si partnera ve skutečnosti neznamená jen tu počáteční volbu, ale hlavně to následné soustředění na každodenní dary, které partner do vztahu přináší a za které mohu být a jsem vděčný: smích, krásu, citlivost, laskavost, hravost, vášnivost a mnoho mnoho dalších…

Pokud budete pohlížet na vztah z pocitu vlastního ublížení, zloby, strachu, nejistoty anebo se zaměříte na projevy a chování partnera, které vám jsou proti srsti, tak už otevíráte dvířka pro rozvrat a konec vztahu. Vždy platí pravidlo, že na co se zaměříme, to poroste. Tím, že na to budu poukazovat, může to celé téma pouze eskalovat. Přínosnější bude společně hledat východisko. Naplno si každý den stát za rozhodnutím, být s tímto partnerem.
Hledat na něm i vztahu to dobré, chce odvahu. Odvahu se ptát. Dovolit si položit otázku: „Proč bych si ho/jí dnes vybral?“ Pokud nenaleznete uspokojující odpověď, tak hledejte hlouběji a naleznete. Často objevíte ve svém srdci prostu pravdu, „Prostě jsem tomu člověku dal Ano.“ Pokud odpověď nepřijde dnes, tak se ptejte dál. Každý zažíváme zamlžené dny. Nicméně pokud ani po mnoha dnech odpověď nepřichází a vztah je provázen velkým stresem a nekomfortem, tak je třeba zvážit, zda ještě ve vztahu setrvávat…

A na závěr ještě pěkný příklad sebereflexe pracovně velmi vytíženého muže:
„Máte-li dobré zázemí, jako jsem ho vždycky měl já, můžete je začít brát jako samozřejmost a stát se sobcem, který očekává, že vaše potřeby budou mít vždy přednost. Snažil jsem se proti tomu chránit tím, že jsem dbal, aby, kdykoliv jsem měl ve svém rozvrhu volné okénko, byla Helene tím, kdo určuje program, ať už jsem byl jeho součástí, nebo nebyl. Také se snažím aktivně hledat možnosti, jak trávit čas společně. Například v neděli ráno se bez ohledu na to, co se děje, s Helene snažíme jít vyvenčit psy, potom si dáme kávu a společně luštíme křížovky v New York Times. Upřednostňování času pro rodinný život tím, že jej učiníte povinným stejně, jako jsou povinné schůze v práci, pomáhá ukázat těm, kteří jsou pro vás nejdůležitější, že jsou skutečně takoví.“ Chris Hadfield – Astronautův průvodce životem na zemi

© This site runs on solidpixels.