Vladimír mě provedl vlastním životem. Drsně a jemně zároveň. Když jsem se točil v kruhu, okamžitě mi to řekl a neměl se mnou slitování. Pak mě ale nenápadně posunul směrem, který jsem potřeboval. To jsem opakovaně zjistil až na konci, kde jsem našel další kousek sebe sama. Pokud si nechcete jenom povídat a očekáváte výsledky, mohu Vladimíra doporučit.
Martin Hofmeisterm Copy General
Díky, Vladimíre, za bezpečnou atmosféru plnou humoru a svobody, kterou jsi vytvořil na konstelacích. To, co jsem si odnesl, bylo mnohem cennější, než byl můj původní záměr, se kterým jsem přišel.
Aleš Ismail Vavřinec, www.ales-vavrinec.cz
Vladimír do své terapeutické práce dává sebe. S klientem jde velmi rychle k cíli, k výsledku a k tomu, aby byl člověk schopen víc prožívat, cítit, vnímat, žít srdcem. Jsem moc ráda, že tady Vladimíra mám.
Veronika Vinterová, majitelka seznamky Náhoda
Iluze - nebezpečí, které číhá skoro všude. Vytváříme si iluzi o vztahu, lásce a nás samých. Když zabředneme hluboko, začínáme být přesvědčeni o vlastní dokonalosti. Naštěstí jsem dostal dar uvidět skrze práci s Vladimírem tyto iluze.
Tomáš Fencl
Přitáhla mě jeho autenticita a nekompromisnost v tom, jak žít svůj život. Nejpřínosnější pro mě byla jeho schopnost přesně pojmenovat, kde jsem a s čím se opakovaně potýkám. Pomohlo mi taky pojmenování „šikmých ploch“.
Milena Yasmin Fridmanová
Vladimír nedovolí kličkovat – všechny nepříjemné otázky a pocity přede mne staví znovu a znovu, dokud jim nečelím. Tato důslednost je však doprovázená soucitem, osobní podporou, vřelostí a obrovskou dávkou humoru.
Lenka Šmídtová
Co neprotlačí člověk hlavou, musí přes tělo. REBALANCING s Vladimírem beru jako naprosto dokonalý doplněk k jeho individuálním konzultacím. Velmi jemná práce s tělem mi vždy umožní nádherný prožitek a spojení se sebou samou ještě dlouho po terapii. Hluboký klid, jasnost, uvolnění a nasměrování.
Mgr. Michaela Švejdová, www.michaelasvejdova.cz
Vladimír Münz je živým příkladem toho, že i muži mohou být velice vnímaví, citliví, intuitivní a přesto si zcela zachovat svůj ryze mužský charakter.
Michaela Freeman, www.michaela-freeman.com
Konstelace s Vladimírem šly do hloubky a přitom mě nikterak netraumatizovaly. Naopak, zažila jsem klid v tom, že už umím svůj „problém“ pojmenovat a uchopit.
Barbora Pečová
Zážitek z konstelací vedených Vladimírem by pro mne největší „šok“. Od té doby se můj život obrátil naruby, nebo lépe – na líc. Odehrály se věci, ve které už jsem ani nedoufala, a spirála změn se točí dál. Neprobíhalo to rozhodně hladce, ale když se ohlédnu, vidím obrovský posun. Děkuji za průvodcovství a ty správné otázky ve správný moment na správném místě!
Vlaďka Piklová
Na Tobě a Tvé práci si nejvíce cením svobody a otevřenosti ve vzájemné komunikaci, kterou mi dává Tvá síla a uvědomění si sama sebe. Tato zkušenost je pro mě velmi vzácná, důležitá a v každém případě léčivá. Další věc, která mě již několik let nechává v úžasu, je Tvoje schopnost proniknout velmi rychle a velmi hluboko přímo do jádra problému - a to až s neuvěřitelnou něhou a citlivostí. Zároveň si pokaždé odnesu překvapivě jednoduchý návod k řešení zdánlivě neřešitelného. Ne vždy jsem hned připravena na změny, ale zároveň cítím, že podle Tvého návodu jsou okamžitě uskutečnitelné (a za minimálního odporu mého okolí).
Radka Vochozková
Jelikož mám možnost srovnání, musím říct, že u Vladimíra vnímám obrovskou účinnost jeho práce. Vladimír dokáže skvěle respektovat tempo klienta a zároveň vždy poukázat na něco podstatného a konkrétního, s čím může člověk pracovat. Nezůstane ale jen u objevů, ale vždy společně dojdete i ke konkrétním krokům, co dál, což považuji za klíčové. Jsem moc vděčná za práci s Vladimírem, protože jsem se mohla podívat do hloubky na podstatná témata. Vladimíre, velké díky za tvoje vedení, humor i vážnost v těch pravých chvílích, za tvoji podporu a moudrost. Těším se na další společné objevy :)
Ing. Kristina Rumlová