Díky, Vladimíre, za bezpečnou atmosféru plnou humoru a svobody, kterou jsi vytvořil na konstelacích. To, co jsem si odnesl, bylo mnohem cennější, než byl můj původní záměr, se kterým jsem přišel.
Aleš Ismail Vavřinec, www.ales-vavrinec.cz
Vladimír do své terapeutické práce dává sebe. S klientem jde velmi rychle k cíli, k výsledku a k tomu, aby byl člověk schopen víc prožívat, cítit, vnímat, žít srdcem. Jsem moc ráda, že tady Vladimíra mám.
Veronika Vinterová, majitelka seznamky Náhoda
Iluze - nebezpečí, které číhá skoro všude. Vytváříme si iluzi o vztahu, lásce a nás samých. Když zabředneme hluboko, začínáme být přesvědčeni o vlastní dokonalosti. Naštěstí jsem dostal dar uvidět skrze práci s Vladimírem tyto iluze.
Tomáš Fencl
Přitáhla mě jeho autenticita a nekompromisnost v tom, jak žít svůj život. Nejpřínosnější pro mě byla jeho schopnost přesně pojmenovat, kde jsem a s čím se opakovaně potýkám. Pomohlo mi taky pojmenování „šikmých ploch“.
Milena Yasmin Fridmanová
Vladimír nedovolí kličkovat – všechny nepříjemné otázky a pocity přede mne staví znovu a znovu, dokud jim nečelím. Tato důslednost je však doprovázená soucitem, osobní podporou, vřelostí a obrovskou dávkou humoru.
Lenka Šmídtová
Co neprotlačí člověk hlavou, musí přes tělo. REBALANCING s Vladimírem beru jako naprosto dokonalý doplněk k jeho individuálním konzultacím. Velmi jemná práce s tělem mi vždy umožní nádherný prožitek a spojení se sebou samou ještě dlouho po terapii. Hluboký klid, jasnost, uvolnění a nasměrování.
Mgr. Michaela Švejdová, www.michaelasvejdova.cz
Vladimír Münz je živým příkladem toho, že i muži mohou být velice vnímaví, citliví, intuitivní a přesto si zcela zachovat svůj ryze mužský charakter.
Michaela Freeman, www.michaela-freeman.com
Oceňuji Vladimírovu vstřícnost a flexibilitu, neboť si pro mě ve chvílích, kdy jsem to potřebovala, dokázal najít rychle a ochotně potřebný čas.
Larisa Francírková, www.francirkova.cz
Konstelace s Vladimírem šly do hloubky a přitom mě nikterak netraumatizovaly. Naopak, zažila jsem klid v tom, že už umím svůj „problém“ pojmenovat a uchopit.
Barbora Pečová
Zážitek z konstelací vedených Vladimírem by pro mne největší „šok“. Od té doby se můj život obrátil naruby, nebo lépe – na líc. Odehrály se věci, ve které už jsem ani nedoufala, a spirála změn se točí dál. Neprobíhalo to rozhodně hladce, ale když se ohlédnu, vidím obrovský posun. Děkuji za průvodcovství a ty správné otázky ve správný moment na správném místě!
Vlaďka Piklová
Na Tobě a Tvé práci si nejvíce cením svobody a otevřenosti ve vzájemné komunikaci, kterou mi dává Tvá síla a uvědomění si sama sebe. Tato zkušenost je pro mě velmi vzácná, důležitá a v každém případě léčivá. Další věc, která mě již několik let nechává v úžasu, je Tvoje schopnost proniknout velmi rychle a velmi hluboko přímo do jádra problému - a to až s neuvěřitelnou něhou a citlivostí. Zároveň si pokaždé odnesu překvapivě jednoduchý návod k řešení zdánlivě neřešitelného. Ne vždy jsem hned připravena na změny, ale zároveň cítím, že podle Tvého návodu jsou okamžitě uskutečnitelné (a za minimálního odporu mého okolí).
Radka Vochozková