STABILITA - OPŘÍT SE O SEBE JE VÍTĚZSTVÍ

STABILITA - OPŘÍT SE O SEBE JE VÍTĚZSTVÍ

Text má za cíl představit téma, respektive náš pohled a pojetí. Vidíme to jednoduše: Co si sám neuznáš, to nemáš k dispozici, tj. nemůžeš s tím počítat, opřít se o to v době krize a použití takového nástroje je jen náhodné. Tudíž se o to neopřeš. Buddhisté pro to mají krásné přirovnání, že „je to jako plavat uprostřed jezera a křičet žízní“.

Dávej hranice, jinak klidu nedojdeš

Dávej hranice, jinak klidu nedojdeš

Pokud hranice a vymezování se nevidíš jako problém, většinou to bývá přesně naopak… Téma hranic bývá obzvláště palčivé ve vztahu. Dovolím si tvrdit, že rozhoduje o tom, zda se mi ve vztahu bude dařit. Jestli v něm budu rád. Jde o to, jak umím hranice dát jasně a čitelně. Nastavuji hranice jen pod tlakem? Nechal jsem své hranice zmizet a opustil je?

Párové štěstí a jak na ně

Párové štěstí a jak na ně

Není snadné psát o něčem, co možná ani neexistuje… Je to jako Yetti. Mnozí o něm mluví, někteří věří, že existuje, ale nikdo to dosud nedokázal. Jak být šťastný v páru, ve vztahu či manželství? Neexistuje žádný zaručený tip ani zlatá pravidla. Jde o každodenní nasazení a touhu vztah nejen mít, ale i udržet…

Jak se vzájemně podpořit v páru

Jak se vzájemně podpořit v páru

Jde o hodně. Protože nemůžete dávat to, co sami nemáte, je třeba nejprve podpořit sebe. To, co chci, požaduji od partnera, musím dávat v prvé řadě sobě. Motivace je veliká. Můžete společně růst a objevit potenciál partnerství. A nechat naplno rozhořet své mužství a vykvést své ženství.

Zdravá komunikace ve vztahu

Zdravá komunikace ve vztahu

Znáte to, něco partnerovi říkáte a on slyší něco zcela jiného, nebo se zdá, že neposlouchá vůbec a ignoruje vás. Pak to často vypadá, že partner slyší jen to, co chce. Ve skutečnosti však mluvíte každý jinou řečí. Tmel partnerství je „nechat se“. Umět se opřít o partnera nehledě na kvality a schopnosti, kterými vládnu. Spory a rozepře se objeví v každém vztahu, ale jde o to umět spor urovnat. Nejde o trest, ale obnovu poměrů. Nejde o spravedlnost, ale o emoční rovnováhu, vyrovnání a nalezení společné řeči.