STABILITA - OPŘÍT SE O SEBE JE VÍTĚZSTVÍ

Text má za cíl představit téma, respektive náš pohled a pojetí. Vidíme to jednoduše: Co si sám neuznáš, to nemáš k dispozici, tj. nemůžeš s tím počítat, opřít se o to v době krize a použití takového nástroje je jen náhodné. Tudíž se o to neopřeš. Buddhisté pro to mají krásné přirovnání, že „je to jako plavat uprostřed jezera a křičet žízní“.

Oporu hledej hlavně v sobě / dávej sobě, cokoliv z venku je jen „berlička“. Péče o sebe je projevem respektu k sobě sama. To, že jsme něco měli, oceníme často, až když o to přijdeme. Trochu nevděčné, nezdá se vám? Starat se o sebe můžeš teprve tehdy, když vnímáš své pocity a potřeby a máš odvahu je následovat.

Hrdost – Hledání osobních kvalit
Zde často paběrkujeme, jsme pod vlivem mnoha předsudků jako „Samochvála smrdí“ nebo „Pýcha předchází pád“. Jenže teprve uznaná kvalita se stává oporou, protože ji už nemusím pokaždé hledat a obhajovat. Je to výzva, která prověří, jakou si dáváš sebehodnotu a jak jsi pozorný vůči pokroku. Pokud jsi nevděčný, žádáš vždycky velký = nereálný pokrok. Ten malý = reálný tě neláká, nezdá se ti dost. Což je projev nevděku… Další pastí bývá dublování a přehlížení kvalit, kdy pravidelně dochází k sebeokrádání. A to ve jménu samozřejmosti, kdy právě nevděk způsobí, že vše považuješ za samozřejmé, čímž kvalitu znectíš nebo přehlédneš.

Kvality
Každá kvalita má dvě polarity. Jen uznaná kvalita mi může sloužit a být mi nástrojem a oporou. Ta, o kterou „nepečuji“, je ve svém stínu / v nevědomí. Nedá se jí věřit, neboť ji pevně nedržíš a snadno upadneš do pasti srovnávání se.
Kvalita, která slouží, je mi nástrojem. Jinak tě ovládá a ty jí nevěříš. Je v tvém stínu a vyvolává strach. Každá kvalita má obě polarity. Past srovnávání odpadá, když změníš úhel pohledu a obrátíš pozornost k sobě, protože jen ty víš, kolik jsi do toho dal. O výsledek nejde, počítá se, zda jsi do toho dal všechno, co jsi měl. Kdo se porovnává s druhými, ten ještě nepochopil své dary. Kvality nejsou dobré a špatné, jsou vždy na obou pólech.