Mentoring - Jiná cesta do nitra

Pro koho je program vhodný?
Pro klienta, který se v rámci tématu na kterém pracujeme, zasekl a potřebuje nový podnět. Zároveň má rád písemný projev. Vyhovuje mu pravidelnost a rozmanitost úkolů. Je schopen vytrvalosti, řádu a disciplíny.

Jak je program dlouhý?
4 týdny - 5 setkání - 20 úkolů

"Kolik do toho dáš, tolik i dostaneš.“

Prakticky:
1. týden je vždy zkušební. Klient dostane každý všední den (Po-Čt) písemný úkol a v pátek je setkání, pro hlubší probrání tématu, kde dostane větší úkol na víkend. Odpovědi posílá zpět ten samý den či den následující, dle předem stanoveného rytmu. Je na něm, aby dal vědět, pokud úkolu nerozumí nebo nestíhá.
Obvyklá délka programu bývá 3-4 týdny. Na jeho závěr je vždy velké uzavírací sezení, kde zhodnocujeme přínos a ukotvujeme změnu přes praktické kroky ke změně.

ZÁSADY+PRAVIDLA:
* komunikovat otevřeně vše – vždy platí, že „kolik do toho dáš, tolik i dostaneš“
* jasně daná reakční doba na odpověď
* celkový formát se může po vzájemné dohodě v průběhu CESTY změnit
* přesně vytyčené pole práce = dopředu se jasně ví, proč právě tento formát, tj. co je hlavní téma/zadání