INTENZIVNÍ INDIVIDUÁL

Jak skvělý život může být, zjistíš teprve, když si vrátíš svobodu.

Je třeba opustit svou komfortní zónu. Oslovuji ty, kteří chtějí inspiraci a impuls pro změnu. Pokud chceš život
zase prožívat naplno.
Je to dobrá příležitost, jak si v bezpečném prostředí ujasnit, kde ve svém životě jsi. Hledat společně prosté
a jednoduché kroky směrem k tomu, co chceš a čemu věříš. Postavit se zase ke světu čelem a s otevřeným hledím. Těšit na to, co ještě přijde. Mít směr. Znát své proč.

Rámec procesu:
* jasně definované téma
*intenzita – známe pouze začátek, konec dne určuje proces
*zodpovědnost – klient je spolutvůrce tématu, prostředí a intenzity
*porozumění - kontext a propojení tématu s životní realitou
*bezpečí – dostatek času na pojmenování (rozebrat situaci), porozumění, vnitřní prožitek
*integrace (uzavření celého procesu)
* praktické kroky
*následná péče - prostor pro email, telefon či setkání, pokud má téma silný doběh
*vyhraněnost - intenzita rychle ukáže prostor na změnu
*pojmenování – díky vyhranění
*prostředí podporuje a akceleruje celý proces
*zhodnocení - posiluje porozumění.

Přínosy:
*silné a pevné propojování s reálnou změnou
*prostor pro vnitřní prožitek – pustit sám sebe k sobě respektive do nitra, chce čas
*vytvoření prostoru na překonání odporů

Moje role je v prvé řadě být průvodce procesu – modelovat a moderovat to, co se objeví.

„Nejde o to vytvořit tlak. Jde spíše o výzvu, pozvání a příležitost k dobrodružství, vystoupit mimo svou komfortní zónu, což ne každý naplno využije…“

Zde nejvíc naplňuji roli městského šamana, tím že vytvářím bezpečný a podporující prostor, kde se klient může setkat s nevědomými proudy - stíny. Někdy je třeba vykonat určitý rituál, aby se klient uvolnil ze začarovaného kruhu. Někdy přijde v průběhu dne na řadu i práce s tělem – Rebalancing, který dokáže přivést emoce, pokud je odpojení od prožívání bytelné…