Porozumění je fajn, prožite je ještě lepší, ale změnu do života ti přinese až praxe - to, co s tím uděláš TY sám.
Vladimir Münz

V čem je má práce specifická?

Moje práce stojí na 3 základních fázích.
Nejprve hledám pro klienta porozumění, aby rozpoznal, co se mu v životě děje. To jsme na poli následků.

Pokud chceme něco opravud něco změnit, tak je třeba přejít na pole příčin. Tam jde o prožitek, kdy se skrze emoce dostáváme ke kořenům situace.

A nakonec to nejdůležitější – praxe. Zde hledáme praktické kroky, jak provést změnu v praxi = reálném životě…
Vždy dbám na dobré uzavření a integraci. Pokud to situace vyžaduje, tak má klient k dispozici i následnou péči, pro případy následných turbulencí a doběhů sezení.

Co je pro mě typické?
Moji práci lze charakterizovat jako: intenzivní, přímočarou a srdečnou… Vždy pracuji se souhlasem volby tématu od klienta. Každého klienta beru jako totální individualitu a vždy hledám východisko přesně a jen pro něj = nesvazuji se nějakou ustálenou metodou či postupem. Nicméně vždy se díváme do minulosti na oblasti ranného dětství a vztah s rodiči tehdy i dnes...

Moje kvality jsou: dar slova - umím velmi dobře pojmenovat nejen, co se děje, ale také proč… Následně umím pojmenování vyhrotit tak, aby se klient získal motiaci pro změnu, tj. Začal sebe i celou situaci brát vážně. Umím
klienta podpořit, aby dokázal vystoupit ze své komfortní zóny a čelil této životní situaci. Intuice a soucit. Jasná a ostrá analýza. Umím nacházet odstup skrze humor, aniž by se ztrácela vážnost a respekt.