PRO FIRMY

 • Jsem zaměřený na výsledek a primárně mi jde vždy o nalezení příčiny. Vždy po důkladném zmapování situace navrhuji východiska.
 • Klient má vždy poslední slovo - respektuji jeho volby, tj. klient vybírá, kterou z nabízených variant se vydáme. Ode mě vždy dostane doporučení a odůvodnění mnou favorizované varianty.
 • Vždy hledám kontext pro celou situaci, jed mi o celkové porozumění a zevšeobecnění.
 • Mojí specializací je intenzivní práce vedoucí k průlomu, novému uvědomění a náhledu na celou situaci. Někdy se to též popisuje jako "Aha moment".
 • Dokáži nalézat skryté příčiny, překážky a vlivy na osobní i pracovní život.
 • Pokud pracuji více terapeuticky než konzultantsky, tak poskytuji i následnou péči pro plynulý doběh práce.

Popis služeb:

 • Vyjasňování vize / poslání / hodnot společnosti. Nalezení srdce /středu Vaší práce
 • Hledání klíčových slov / jádra práce, která nejlépe vyjadřují obsah vize - copywriting
 • Nalezení limitů, bloků a omezení, které brání naplnění vize
 • Určení klíčových motivů, které mě řídí a vedou při mé práci
 • Nastavení standardů kvality a jejich převedení do praxe
 • Určení priorit a cest k jejich naplnění
 • Vytvoření zdrojů sloužících k balancování firemní dynamiky
 • Nastavením KO kritérií /standardů práce pro rozhodování
 • Hledání praktických kroků ke změně
 • Krizová intervence
 • Prověření stylu komunikace se zaměstnanci

CENÍK PRO FIRMY - základní jednotka je blok a má 120 minut
úvodní setkání zdarma
1 blok (120 minut) 3.000,- Kč
2 bloky (půl den) 5.000,- Kč
4 bloky (celý den) 10.000,- Kč + 1 blok zdarma
12 bloků (3 dny) 25.000,- Kč + 2 bloky zdarma
Standardně je platba v hotovosti na místě, nebo předem na fakturu.