HRANICE VE FIRMĚ – trvalý úspěch bez nich nenajdete

V každé firmě dřímá nevyužitý potenciál. Mou rolí je nejprve udělat revizi hranic uvnitř firmy či týmu. Objevit skryté limity, bloky omezení, které brání optimálnímu fungování hranic. Následně půjde o určení klíčových motivů, které řídí a vedou firmu, kolektiv i jednotlivce při práci. Vymezování hranic / osobních kompetencí jako základu pro úspěch i zdravé klima ve firmě. Určení priorit a praktických cest k jejich naplnění. Nalezení a nastavení KO kritérií / hranic práce při rozhodování.

Co mi hranice umožní?

Řeknete vlídně Ne

Když máte jasno, kde leží vaše hranice = znáte svá KO kritéria, dokážete včas zachytit jejich narušení. A díky tomu se budete umět dobře vymezit.

Uhlídáte si podmínky spolupráce

Nastavíte vyhovující rámec spolupráce a dodržíte ho. Sebedisciplína a setrvání u daných hranic vám přinese zjednodušení a efektivitu.

Dodržíte harmonogram i rozpočet

Když dodržíte jasné pracovní podmínky uvnitř týmu a ve firmě, dáváte tím signál i pro své klienty a dodavatele. Víte, kam jdete, a je na vás spolehnutí.

Držet partnerský vztah s klientem

Dobré partnerství stojí na otevřené komunikaci. Vyjasníte si pravidla partnerství, které se odvíjejí od firemních hodnot, potřeb a očekávání / KO kritérií.

Vybudujete funkční spolupráci

Důsledně vymezíte pravomoce a plně převezmete zodpovědnost za to, co je vaše kompetence. Získáte samostatnost a autonomii pro tým i jednotlivce.

Komunikace zdravě

Budete mít hranice = vystupovat pevně a důsledně a díky tomu dosáhnete svých cílů. Vaši podřízení i spolupracovníci budou mít jasno a budou vědět, na čem jsou.

Při práci využívám kombinaci více přístupů, které mají společný jmenovatel: fokus na praktické kroky a reálné výsledky.
Vladimír Münz

Průběh a struktura semináře

Úvodní mapovací sezení s vedením firmy

Cílem je vyjasnit si aktuální stav ve firmě. Z toho začnou rychle vyplývat ohniska nerovnováhy a priority pro změnu. Proběhne diskuze o volbě lidí, kterých se téma týká. Určíme možnosti a rámec spolupráce. Budeme hledat a definovat hlavní záměr/zakázku pro práci s týmem a bude dostatek prostoru pro představení možností přínosů a limitů mojí práce. Projdeme si vaše potřeby i očekávání a najdeme odpovídající službu, styl práce i východisko.

1. Představení tématu hranic

jehož cílem je dobře ilustrovat teorii skrze reálné příklady. Záměr je přiznání závažnosti a nabuzení motivace.

4. Hledání a určení priorit pro změnu

Velká diskuze a nalezení shody pro klíčovou změnu. Práce ve skupinách. Praktická cvičení.

2. Mapování vztahu firemní kultury ke hranicím

Pokud přesně neurčíme, kde se firma ve vztahu k hranicím nachází, není možné najít udržitelnou změnu a východisko. Mohu změnit jen to, co dobře vidím a uznávám.

5. Stanovení praktických kroků

pro tým i jednotlivce. Každý účastník bude odcházet s jasně definovaným a měřitelným krokem = úkolem, který je v souladu se zakázkou.

3. Prostor pro dotazy / Aklimatizace

který povede ke zjištění kondice a určení hlavní oblasti nerovnováhy firemních hranic. Zároveň opadnou zábrany a ostych se o tématu veřejně a před týmem bavit.

6. Zhodnocení přínosu a přijetí osobních závazků

pro každého účastníka. Pro dobré uzavření celé práce je vždy přínosem celkové zhodnocení účastníků. To dává mimo zpětné vazby také další porozumění a zvědomění změny.

Průběžná podpora

do dalšího společného setkání, když je spolupráce dlouhodobější. Jde o možnost průběžných konzultací a podpory skrze email. Při urgenci lze i telefonicky či osobně.

Individuální sezení

s klíčovými lidmi. Rozhovory a konzultace s vedoucími pracovníky. V každém kolektivu jsou mimo vedení ještě další neformální lídři, kteří výrazně ovlivňují chod týmu.

Podpůrné setkání

slouží k uhlazení případných obtíží při nastolování změny. Prostor pro otázky i doladění, pokud bude změna nesnadná (maximálně do 2–3 týdnů po semináři).

Michaela Švejdová
zakladatelka, Mobbing Free Institut

Radek Botoš
managing partner, Breezy

Tomáš Burda
majitel, Nordia Federn GmbH, Stuttgart

Vladimírova jasná práce mi pomohla přímo měnit to, co mi nevyhovovalo. Moje vnitřní přenastavení je vnímáno zřetelně a není třeba se „zbytečně“ vyhraňovat. Seminář o hranicích byl pro mě velkým přínosem a odrazil se v mém profesním i osobním životě.

Díky Vladimírovi jsme se protáhli skrz chaos a krizové období firmy směrem k většímu řádu a prosperitě. Díky nastavení pevnějších hranic a principů, kterými se řídíme i při našem růstu. Jsem za tuto spolupráci vděčný.

Skrze seminář se povedlo změnit nejen klima v kolektivu, ale rapidně vzostl i výkon a nasazení všech jeho členů. Došlo k vyjasnění a uklidnění komunikace. Jasný rámec kompetencí je veliká opora. Určitě to nebyla naše poslední spolupráce.

Vladimír Münz

Konzultant a průvodce změnou nejen ve firemním světě. Svou roli vnímám jako kombinaci průvodce, mentora a kouče. „Probouzím v lidech chuť žít a objevit svou vizi.“

Jsem zaměřený na výsledek praktické změny. Základem je důkladné zmapování situace, teprve poté navrhuji východiska. Více v životopisu ...

Vladimír Münz

Vladimír Münz
chci@vladimirmunz.cz
+420 775 268 764

IČ: 680 035 95
DIČ: CZ 7003240068

Napište mi